_________________________
KAWAI ES7 | ROLAND RD-800 | YAMAHA CP4 | YAMAHA STAGEPAS 400i | PRESONUS ERIS5 & T10 | SHURE SRH1540 | SENNHEISER HD650 | K&M OMEGA